• Na zeven jaar met passie en energie in een beleidsfunctie te hebben gewerkt kwam er voor mij een ondefinieerbare klad in. Een lichte tegenzin: “niet weer hè" en bij tijd en wijle zelfs wat weerstand “hoe krijg je het verzonnen”. Ligt het aan mij; is het tijd voor iets anders? Wat dan? Zoeken, twijfelen, de onzekerheid slaat toe.

  Toen heb ik de knoop doorgehakt en ben ik het traject van adviesbureau Hotel Bierman gestart. Eerst aan de slag en flink in het Ongemak gedoken. Alles eruit gooien in een moodboard en dan doorakkeren tot er niets meer over te zeggen valt. Het ongemak zo helder en duidelijk hebben dat het als vanzelfsprekend een springplank wordt naar het Verlangen. Ook het Verlangen krijgt alle ruimte in een moodboard. Daar wil ik naar toe, dat is mijn punt op de horizon! Maar ja, hoe kom ik daar, welke stappen zijn dan nodig, wat moet ik Doen.
  Wat een energie heeft het mij vervolgens gegeven om praktisch, haalbaar en doelgericht de stappen uit te stippelen die mij naar mijn doel leiden.

  Nu, ruim een maand later, stel ik volmondig vast dat het heeft gewerkt, ik heb de acties ondernomen, de stappen gezet en mijn toekomst in de door mij gewenste richting gebogen.
  Alle dank voor de intensieve, soms confronterende maar altijd integere en betrokken begeleiding, ik heb er weer zin in!

 • In mijn loopbaanontwikkeling stond ik voor de keuze om al of niet een vervolgstap te maken. Ik twijfelde of ik deze stap wel wilde maken; ik wilde daar zeker over zijn. Toen heb ik Wim ingeschakeld. Met hem heb ik onderzocht waar ik in mijn werk tegenop liep. Doordat hij op afstand staat en steeds goed doorvraagt, heb ik zelf helder gekregen waar ik wel en waar ik geen energie van krijg. Een heel proces. Ik heb zichtbaar gekregen waar mijn kwaliteiten liggen en op welke factoren ik invloed heb.
  Het heeft ertoe geleid dat ik voor de volle honderd procent de keuze heb gemaakt om voor de vervolgstap te gaan. Het ‘Doen’, zoals Wim dat omschrijft. In het vervolgproces heeft hij mij bevraagd op de tekst van mijn sollicitatiebrief en ondersteund bij de voorbereiding van het sollicitatiegesprek. Op deze manier heb ik een scherp beeld gekregen en heb ik door de ondersteuning van Wim mijn motivatie kunnen doorleven. Dat heeft me erg geholpen om kracht te voelen en uit te stralen.
  Het eindresultaat is dat ik de baan heb gekregen. Ik heb met volle kracht en met inzet van mijn kwaliteiten kunnen starten.
  Voor mij is het belangrijk geweest iemand in te schakelen die me ondersteunt in mijn eigen denkproces. Daardoor heb ik keuzes kunnen maken waar ik helemaal achter sta. Wim heeft mij daarbij professioneel en passend ondersteund.

 • In voorbereiding op mijn sollicitatiegesprek voor mijn eerste baan na afstuderen heb ik meerdere gesprekken gevoerd met Wim. We hebben een goede analyse gemaakt van mijn competenties, sterke en zwakke punten, mijn stijl en houding. Daarna hebben we het sollicitatiegesprek voorbereid. Eerst oefenend en uiteindelijk als streng rollenspel, als ware het een werkelijk sollicitatiegesprek.

  De oefeningen waren erg doeltreffend en krachtig. Ik ging buitengewoon goed voorbereid, zelfverzekerd en relaxt de gesprekken in. Uiteindelijk kon ik kiezen uit aanbiedingen van twee bedrijven.

  Het samenwerken met Wim heb ik als prettig ervaren. Wim weet snel tot de kern te komen van wat er moet gebeuren en is helder en transparant in wat de aanpak zal worden.

  Wim, bedankt!

 • Welke kant wilde ik op met mijn carriere? Die vraag hing als een heet hangijzer boven mijn hoofd sinds het moment dat mijn toenmalige arbeidscontract afliep. Mijn uiteenlopende banen zijn het schoolvoorbeeld van niet zeer duidelijk gemaakte keuzes in mijn carriere. Ik vond het tijd om keuzes te maken waar ik geheel achter stond. Maar waar te beginnen? Wim Bierman bood mij een mogelijkheid: een coachingstraject. Wim heeft een schat aan ervaring die hij als coach zeer goed weet in te zetten. Zijn vriendelijkheid en oprechtheid doen hem nooit over je oordelen; iets wat een goede coach passend is. Hoewel ik gedurende het traject altijd veel vertrouwen in Wims kennis en kunde heb gehad, was ik er aanvankelijk niet erg gerust op dat ik aan het einde ervan duidelijke keuzes zou kunnen maken. Maar de methode die hij hanteert bleek zeer effectief. Eerst spitten om je 'ongemak' boven tafel te krijgen: wat ik allemaal niét leuk vond en waarom. Dit was niet gemakkelijk of altijd leuk, maar vanuit deze opsomming was het wel eenvoudig een sprong te maken naar het 'verlangen': wat ik wél in een baan zie zitten. De laatste stap is het 'doen': concrete acties om in de gewenste baan te geraken. Inmiddels heb ik alle stappen doorlopen en heb ik een baan gevonden die bij mij past. Daarnaast heb ik nu ook een goed beeld van wat er mogelijk nog meer binnen mijn 'verlangen' qua werk ligt. Mijn coachingstraject is daarmee niet alleen voor nu van belang geweest, maar het biedt ook een blauwdruk voor mijn toekomstige keuzes. Wim: enorm bedankt!

 • Wat hebben we gedaan?
  In de periode maart-november hebben Wim en ik in totaal 16 gesprekken gevoerd. Het adviestraject richtte zich op het in kaart brengen van ongemak, verlangen en te zetten stappen, aansturen van professionals en persoonlijk leiderschap. We hebben regelmatig praktijksituaties doorgenomen en theorie besproken van Mintzberg, Covey en Weggeman.

  Wat heeft dit opgeleverd?
  Ik heb voor mezelf meer duidelijkheid over wat ik belangrijk vind, waar ik energie van krijg of wat me energie kost. Wim is een stevige sparringpartner met veel kennis en ervaring. Dit is vooral van belang bij het bespreken van concrete praktijksituaties waarbij Wim helpt de theorie en de praktijk op de juiste wijze bij elkaar te brengen.

  Hij heeft me in laten zien dat ik zeker beschik over de benodigde capaciteiten om goed te kunnen functioneren als manager/leider van professionals. Elementen waarvan ik dacht dat ze mogelijk wezen op zwakte, passen juist heel goed bij de manager die met name Weggeman als ideaal stelt. Dit is ook de manier waarop ik dit graag zou vormgeven en die bij mij past.

  We hebben aandacht besteed aan het verder implementeren van de opgedane kennis en ervaring en de te zetten stappen op basis van ongemak en verlangen. Met de hulp van Wim kan ik de theoretische handvatten beter in de praktijk gebruiken en me bewegen van bewust bekwaam richting onbewust bekwaam. Samen hebben we ook gewerkt aan een concrete uitwerking in de vorm van een persoonlijke missie. Deze geeft richting in eigenlijk iedere situatie en zorgt dat ik keuzes maak die bij me passen.